Klachten over examenverloop?
Stap naar de ombudspersoon.

Studenten kunnen met alle klachten omtrent de toepassing van het studiecontract terecht bij de ombudspersoon.

Bemiddelaar voor studenten

De ombudspersoon treedt, op hun mondeling en/of schriftelijk verzoek, op als bemiddelaar voor de studenten bij:

  • alle geschillen inzake het onderwijs- en examenreglement
  • de rechtspositie van de student
  • als onbillijk ervaren handelingen en toestanden

Ontvangen, onderzoeken & behandelen van klachten

De ombudspersoon ontvangt, onderzoekt en behandelt de klachten en tracht een oplossing te bereiken in het belang van alle partijen. Teneinde zijn taak behoorlijk te kunnen vervullen, heeft de ombudspersoon recht op alle nuttige informatie. De ombudspersoon bewaakt de gelijkberechting van de student en heeft een raadgevende stem in de examencommissie. De ombudspersoon is tot discretie verplicht.

Meer informatie vindt je in artikels 54 en 55 van het Onderwijs- en examenreglement.